De tarieven van tandheelkundige behandelingen worden door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld.
Hierdoor hanteren alle Nederlandse tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten etc. dezelfde tarieven voor dezelfde behandelingen.

  • Bent u benieuwd naar deze tarieven?

In beide gevallen kunt u in de onderstaande lijst alle tandheelkundige behandelingen terugvinden. Tarieven met een * zijn exclusief techniek of materiaalkosten, deze kosten staan in het document onder de tabel vermeld. Voor behandelingen boven de €250,- ontvangt u altijd een begroting.
Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

prestatieOmschrijvingtechniekUw prijs
(I) Consultatie en diagnostiek (C)
C11Periodieke controle€ 21,78
C13Probleemgericht consult€ 21,78
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 0,00
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 99,46
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan*€ 28,66
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 57,31
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 45,85
C85Weekendbehandeling€ 21,78
C86Avondbehandeling€ 21,78
C87Nachtbehandeling€ 21,78
(II) Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 16,05
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,04
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 68,77
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak€ 68,77
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 25,22
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 30,95
X34Beoordelen schedelfoto€ 22,92
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 194,86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
(III) Preventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 12,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 12,85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 12,85
M05Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 25,79
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek*€ 17,19
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 5,73
M40Fluoridebehandeling€ 14,33
M61Mondbeschermer*€ 25,79
(IV) Verdoving (A)
A15Oppervlakte verdoving€ 7,45
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 14,33
(VI) Vullingen (V)
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 35,53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 49,86
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 61,32
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 81,38
V91Eénvlaksvulling composiet€ 45,85
V92Tweevlaksvulling composiet€ 60,18
V93Drievlaksvulling composiet€ 71,64
V94Meervlaksvulling composiet€ 91,70
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 68,77
V30Fissuurlak, eerste element€ 25,79
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14,33
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 5,73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,46
V70Parapulpaire stift*€ 11,46
V80Wortelkanaalstift*€ 20,06
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element*€ 8,60
(VII) Wortelkanaalbehandelingen (E)
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21,78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40,12
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 31,52
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel*€ 45,85
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 46,74
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 103,16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 149,01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 194,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 240,71
E85Elektronische lengtebepaling€ 14,33
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 17,19
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 45,85
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,39
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 28,66
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 28,66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 28,66
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade*€ 40,12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 28,66
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 80,24
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 51,58
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal*€ 42,98
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 45,85
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 57,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 28,66
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 45,85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,19
E97Uitwendig bleken per kaak*€ 71,64
E40Directe pulpa-overkapping€ 28,66
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,46
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval*€ 22,92
E44Verwijderen spalk, per element€ 5,73
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,46
E31Snij-/ hoektand€ 114,62
E32Premolaar€ 160,47
E33Molaar€ 206,32
E34Aanbrengen retrograde vulling*€ 22,92
E36Het trekken van een element met re-implantatie*€ 80,24
E37Kijkoperatie€ 68,77
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 77,37
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 57,31
(VIII) Kronen en bruggen (R)
R08Eenvlaks composiet inlay*€ 68,77
R09Tweevlaks composiet inlay*€ 131,82
R10Drievlaks composiet inlay*€ 171,94
R11Eenvlaksinlay*€ 103,16
R12Tweevlaksinlay*€ 160,47
R13Drievlaksinlay*€ 229,25
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 28,66
R24Kroon*€ 252,17
R28Endokroon, indirect vervaardigd*€ 68,77
R29Confectiekroon*€ 51,58
R31Opbouw plastisch materiaal€ 57,31
R32Gegoten opbouw, indirecte methode*€ 57,31
R33Gegoten opbouw, directe methode*€ 114,62
R40Eerste brugtussendeel*€ 171,94
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel*€ 85,97
R46Brugverankering, per anker*€ 57,31
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 143,28
R50Metalen fixatiekap met afdruk*€ 28,66
R55Gipsslot met extra afdruk*€ 28,66
R60Plakbrug zonder preparatie*€ 114,62
R61Plakbrug met preparatie*€ 171,94
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 40,12
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 22,92
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 63,04
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond*€ 63,04
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 34,39
R73Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje€ 22,92
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties*€ 22,92
R75Opnieuw vastzetten plakbrug*€ 57,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 28,66
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 28,66
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie*€ 68,77
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie*€ 114,62
R80Temporaire, eerste voorziening*€ 28,66
R85Temporaire, volgende voorziening*€ 11,46
R90Gedeeltelijk voltooid werk*€ 0,00
(IX) Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 143,28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 91,70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 63,04
G61Instructie spieroefeningen€ 57,31
G62Occlusale spalk*€ 154,74
G63Repositiespalk*€ 229,25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 28,66
G65Indirect planmatig inslijpen*€ 315,22
G66Biofeedbacktherapie€ 51,58
G67Behandeling triggerpoint*€ 63,04
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk*€ 45,85
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding*€ 57,31
G69Opbeetplaat*€ 63,04
G10Niet-standaard beetregistratie€ 85,97
G11Scharnierasbepaling€ 85,97
G12Centrale relatiebepaling€ 80,24
G13Protrale/laterale bepalingen€ 57,31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 515,81
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 28,66
G16Therapeutische positiebepaling€ 28,66
G20Beetregistratie intra-oraal€ 57,31
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)*€ 286,56
G72Controlebezoek MRA€ 28,66
G73Reparatie MRA met afdruk*€ 45,85
(X) Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
H11Trekken tand of kies€ 42,98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
H21Kosten hechtmateriaal€ 5,92
H26Hechten weke delen€ 63,04
H33Hemisectie van een molaar€ 68,77
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 57,31
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17,19
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 57,31
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 68,77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 51,58
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 34,39
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 68,77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 91,70
H44Primaire antrumsluiting€ 63,04
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 80,24
H60Marsupialisatie€ 80,24
H65Primaire sluiting€ 154,74
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 80,24
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 154,74
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 108,89
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 183,40
(XI) Kunstgebitten (P)
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 34,39
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 28,66
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 57,31
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen*€ 85,97
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen*€ 171,94
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 63,04
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 17,19
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen*€ 234,98
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen*€ 320,95
P31Wortelkap met stift*€ 143,28
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 85,97
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 57,31
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 14,33
P45Noodkunstgebit*€ 114,62
P21Volledig kunstgebit bovenkaak*€ 171,94
P25Volledig kunstgebit onderkaak*€ 229,25
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak*€ 372,53
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 28,66
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 63,04
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 34,39
P27Reoccluderen€ 57,31
P28Naregistratie en remounten€ 57,31
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 63,04
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 85,97
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 28,66
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 28,66
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 34,39
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 45,85
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 40,12
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak*€ 40,12
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak*€ 85,97
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 57,31
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak*€ 85,97
P70Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak*€ 160,47
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak*€ 17,19
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak*€ 45,85
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 40,12
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak*€ 40,12
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak*€ 85,97
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak*€ 57,31
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak*€ 85,97
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak*€ 17,19
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak*€ 45,85
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak*€ 45,85
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak*€ 45,85
(XII) Tandvleesbehandelingen (T)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 151,88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 166,21
T21Grondig reinigen wortel, complex€ 30,95
T22Grondig reinigen wortel, standaard€ 22,92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 88,83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 103,16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 60,18
T42Consult parodontale nazorg€ 87,11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 115,77
T44Complex consult parodontale nazorg€ 154,17
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 151,88
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 166,21
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 186,27
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 286,56
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 343,87
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 57,31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 149,01
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 71,64
T80Tandvleestransplantaat€ 123,22
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 100,30
T82Tandvleescorrectie per element€ 54,45
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)€ 143,28
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)*€ 343,87
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie*€ 114,62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 186,27
T87Kroonverlenging per element€ 186,27
T88Kroonverlenging per sextant€ 343,87
T89Directe post-operatieve zorg, kort€ 57,31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
T91Pocketregistratie€ 34,39
T92Parodontiumregistratie€ 68,77
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling*€ 40,12
T94Behandeling tandvleesabces€ 77,37
T57Toepassing lokaal medicament*€ 61,90
T95(Draad)Spalk*€ 22,92
T96Uitgebreide Voedingsanalyse€ 57,31
(XIII) Implantaten (J)
J97Overheadkosten implantaten€ 171,85
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 97,25
J01Initieel onderzoek implantologie€ 63,56
J02Verlengd onderzoek implantologie*€ 97,79
J03Proefopstelling*€ 132,01
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 44,00
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft*€ 234,69
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting*€ 146,68
J11Prepareren donorplaats€ 132,01
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft*€ 141,79
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting*€ 68,45
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik€ 0,00
J06Vrijleggen foramen mentale€ 29,34
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio*€ 83,12
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte*€ 127,12
J18Ophoging bodem bijholte orthograad*€ 58,67
J19Toeslag esthetische zone€ 63,56
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak€ 223,44
J28Plaatsen volgend implantaat€ 92,41
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)*€ 73,34
J29Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler)*€ 34,71
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 161,35
J36Verwijderen implantaat€ 32,27
J27Vervangen (eerste) implantaat€ 223,44
J37Vervangen volgend implantaat€ 92,41
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond*€ 19,56
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 102,68
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef*€ 112,45
J33Kosten implantaat€ 314,04
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting€ 9,78
J40Twee magneten/drukknoppen*€ 151,57
J41Elke volgende magneet, drukknop*€ 34,23
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak*€ 200,46
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak*€ 63,56
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon*€ 24,45
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit*€ 503,60
J51Onder-klikgebit*€ 327,58
J52Boven-klikgebit*€ 327,58
J53Omvorming klikgebit*€ 97,79
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten*€ 127,12
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten*€ 146,68
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten*€ 171,13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 83,12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 107,56
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 132,01
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 53,78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 88,01
J70Opvullen zonder staafdemontage*€ 136,90
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten*€ 171,13
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten*€ 195,57
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten*€ 220,02
J74Reparatie zonder staafdemontage*€ 53,78
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten*€ 102,68
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten*€ 127,12
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten*€ 151,57
J78Verwijderen en vervangen drukknop*€ 24,45
J79Verwijderen en vervangen steg*€ 45,47
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 497,73
(XVI) Orthodontische zorg (F)
F121AEerste consult€ 21,78
F122AVervolgconsult€ 21,78
F123AControlebezoek€ 13,65
F124ASecond opinion€ 103,16
F125AMaken gebitsmodellen*€ 16,71
F126ABeoordelen gebitsmodellen€ 60,32
F127AMultidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 135,20
F127AVMultidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)€ 11,27
F127BVMultidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)€ 11,27
F127CVMultidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking)€ 11,27
F128CVPrenataal consult, vijf minuten tarief€ 6,57
F129COrthodontie in de eerste twee levensjaren€ 1.381,68
F130AUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 103,16
F131AVervaardigen van een diagnostische setup*€ 46,87
F132AMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€ 16,71
F133ABeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 60,32
F130CUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 103,16
F131CVervaardigen van een diagnostische setup*€ 69,72
F132CMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€ 30,86
F133CBeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 89,73
F151AIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 16,05
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto€ 16,05
F155AVervaardiging orthopantomogram€ 29,34
F156ABeoordeling orthopantomogram€ 17,20
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 18,38
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 51,31
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 18,38
F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 51,31
F161AMeerdimensionale kaakfoto€ 137,55
F162ABeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
F401APlaatsen beugel categorie 0*€ 121,08
F411APlaatsen beugel categorie 1*€ 112,68
F421APlaatsen beugel categorie 2*€ 117,86
F431APlaatsen beugel categorie 3*€ 135,91
F441APlaatsen beugel categorie 4*€ 144,80
F451APlaatsen beugel categorie 5*€ 342,58
F461APlaatsen beugel categorie 6*€ 557,27
F471APlaatsen beugel categorie 7*€ 540,80
F481APlaatsen beugel categorie 8*€ 422,09
F491APlaatsen beugel categorie 9*€ 554,78
F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 93,86
F511ABeugelconsult per maand categorie 1€ 28,53
F512ABeugelconsult per maand categorie 2€ 28,53
F513ABeugelconsult per maand categorie 3€ 28,53
F514ABeugelconsult per maand categorie 4€ 28,53
F515ABeugelconsult per maand categorie 5€ 32,60
F516ABeugelconsult per maand categorie 6€ 40,75
F517ABeugelconsult per maand categorie 7€ 40,75
F518ABeugelconsult per maand categorie 8€ 48,90
F519ABeugelconsult per maand categorie 9€ 61,13
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)€ 28,53
F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 28,53
F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 32,60
F533ANacontrole beugel categorie 6, 9€ 40,75
F611ADocumenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur*€ 119,82
F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren*€ 125,00
F716AMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€ 25,79
F721ATrekken tand of kies€ 42,98
F722ATrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
F723APlaatsen micro-implantaat (voor beugel)*€ 80,73
F724APreventieve voorlichting en/ of instructie€ 12,85
F810AReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage*€ 0,00
F811AReparatie of vervanging van beugel*€ 28,32
F812AHerstel en plaatsen van retentie-apparatuur*€ 37,33
F813APlaatsen extra retentiebeugel, per kaak*€ 37,33
F814APlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt*€ 37,33
F815AVerwijderen spalk€ 5,73
F911AInkopen op uitkomst orthodontie€ 2.318,04
F121BEerste consult€ 21,78
F122BVervolgconsult€ 21,78
F123BControlebezoek€ 20,31
F124BSecond opinion€ 103,16
F125BMaken gebitsmodellen*€ 30,86
F126BBeoordelen gebitsmodellen€ 89,73
F127BMultidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 135,20
F130BUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 103,16
F131BVervaardigen van een diagnostische setup*€ 69,72
F132BMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€ 30,86
F133BBeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 89,73
F151Bintra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 16,05
F152Bocclusale opbeet röntgenfoto€ 16,05
F153Bextra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)€ 22,31
F154Bröntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s€ 27,34
F155Bvervaardiging orthopantomogram€ 43,65
F156Bbeoordeling orthopantomogram€ 25,58
F157Bvervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 27,34
F158Bbeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 76,33
F159Bvervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 27,34
F160Bbeoordeling voor-achterwaartse€ 76,33
F161BMeerdimensionale kaakfoto€ 137,55
F162BBeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
F401BPlaatsen beugel categorie 0*€ 122,77
F411BPlaatsen beugel categorie 1*€ 196,13
F421BPlaatsen beugel categorie 2*€ 204,55
F431BPlaatsen beugel categorie 3*€ 233,59
F441BPlaatsen beugel categorie 4*€ 247,90
F451BPlaatsen beugel categorie 5*€ 558,43
F461BPlaatsen beugel categorie 6*€ 909,88
F471BPlaatsen beugel categorie 7*€ 843,44
F481BPlaatsen beugel categorie 8*€ 676,53
F491BPlaatsen beugel categorie 9*€ 932,01
F492BVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 117,37
F511BBeugelconsult per maand categorie 1€ 60,63
F512BBeugelconsult per maand categorie 2€ 60,63
F513BBeugelconsult per maand categorie 3€ 60,63
F514BBeugelconsult per maand categorie 4€ 60,63
F515BBeugelconsult per maand categorie 5€ 66,69
F516BBeugelconsult per maand categorie 6€ 78,81
F517BBeugelconsult per maand categorie 7€ 60,63
F518BBeugelconsult per maand categorie 8€ 72,75
F519BBeugelconsult per maand categorie 9€ 90,94
F531BNacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 60,63
F532BNacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 60,63
F533BNacontrole beugel categorie 6, 9€ 78,81
F611BDocumenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur*€ 129,07
F612BPlaatsen intermaxillaire correctieveren*€ 204,55
F716BMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€ 25,79
F721BTrekken tand of kies€ 42,98
F722BTrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
F723BPlaatsen micro-implantaat (voor beugel)*€ 100,94
F724BPreventieve voorlichting en/ of instructie€ 12,85
F810BReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage*€ 0,00
F811BReparatie of vervanging van beugel*€ 42,14
F812BHerstel en plaatsen van retentie-apparatuur*€ 73,72
F813BPlaatsen extra retentiebeugel, per kaak*€ 73,72
F814BPlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt*€ 73,72
F815BVerwijderen spalk€ 5,73
F121CEerste consult€ 21,78
F122CVervolgconsult€ 21,78
F123CControlebezoek€ 20,31
F124CSecond opinion€ 103,16
F125CMaken gebitsmodellen*€ 30,86
F126CBeoordelen gebitsmodellen€ 89,73
F127CMultidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 135,20
F128CPrenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten)€ 78,81
F151CIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 16,05
F152COcclusale opbeet röntgenfoto€ 16,05
F153CExtra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)€ 22,31
F154CRöntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s€ 27,34
F155CVervaardiging orthopantomogram€ 43,65
F156CBeoordeling orthopantomogram€ 25,58
F157CVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 27,34
F158CBeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 76,33
F159Cvervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 27,34
F160CBeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 76,33
F161CMeerdimensionale kaakfoto€ 137,55
F162CBeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
F401CPlaatsen beugel categorie 0*€ 122,77
F411CPlaatsen beugel categorie 1*€ 368,06
F421CPlaatsen beugel categorie 2*€ 387,10
F431CPlaatsen beugel categorie 3*€ 453,06
F441CPlaatsen beugel categorie 4*€ 485,44
F451CPlaatsen beugel categorie 5*€ 823,37
F461CPlaatsen beugel categorie 6*€ 1.346,34
F471CPlaatsen beugel categorie 7*€ 1.298,80
F481CPlaatsen beugel categorie 8*€ 1.111,41
F491CPlaatsen beugel categorie 9*€ 1.559,74
F492CVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 117,37
F511CBeugelconsult per maand categorie 1€ 60,63
F512CBeugelconsult per maand categorie 2€ 60,63
F513CBeugelconsult per maand categorie 3€ 60,63
F514CBeugelconsult per maand categorie 4€ 60,63
F515CBeugelconsult per maand categorie 5€ 66,69
F516CBeugelconsult per maand categorie 6€ 78,81
F517CBeugelconsult per maand categorie 7€ 78,81
F518CBeugelconsult per maand categorie 8€ 100,03
F519CBeugelconsult per maand categorie 9€ 118,22
F531CNacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 60,63
F532CNacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 66,69
F533CNacontrole beugel categorie 6, 9€ 78,81
F611CDocumenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur*€ 129,07
F612CPlaatsen intermaxillaire correctieveren*€ 387,10
F716CMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€ 25,79
F721CTrekken tand of kies€ 42,98
F722CTrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
F723CPlaatsen micro-implantaat (voor beugel)*€ 100,94
F724CPreventieve voorlichting en/ of instructie€ 12,85
F810CReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage*€ 0,00
F811CReparatie of vervanging van beugel*€ 42,14
F812CHerstel en plaatsen van retentie-apparatuur*€ 73,72
F813CPlaatsen extra retentiebeugels, per kaak*€ 73,72
F814CPlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt*€ 73,72
F815CVerwijderen spalk, per element*€ 5,73
(XIV) Uurtarieven (U)
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten*€ 15,06
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 186,98
(XVII) Diversen
JTV010Toeslag haal- en/of brengservice€ 0,00
JTV001Instellingstoeslag€ 0,00
C70Keuringsrapport met bitewingfoto's€ 0,00
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto's€ 0,00
C76Afgifte gezondheidsverklaring€ 0,00
C90Niet nagekomen afspraak€ 0,00
X831Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen Per 5 minuten*€ 21,39
WLZ: Wet Langdurige Zorg
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 13,05
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 15,06
Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandheelkundig Centrum Kerkelanden is niet aansprakelijk voor fouten in de bovenstaande gegevens.

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

 Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij  bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn: Tarieven techniek 2018

  • Nieuwe patiënt worden?

    U kunt zich bij ons aanmelden door op de onderstaande knop te klikken
    Meld mij aan
  • Afspraak maken?

  • Openingstijden

    Wij zijn geopend op maandag van 08:00-20:00 en op dinsdag t/m vrijdag van 08:00-17:00 Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:15-12:00 en van 13:00-17:00