035 624 6328 [email protected]

Heeft u een spoedgeval?

Wacht niet langer en bel ons direct op:
035 - 624 63 28

Nieuwe patiënt worden?

U kunt zich bij ons aanmelden door op de onderstaande knop te klikken

Meer informatie

Openingstijden

Maandag van 08:00-20:00
Dinsdag van 08:00-17:00
Woensdag van 08:00-17:00
Donderdag van 08:00-20:00
Vrijdag van 08:00-17:00

Tarieven 2023

De tarieven van tandheelkundige behandelingen worden door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld.
Hierdoor hanteren alle Nederlandse tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten etc. dezelfde tarieven voor dezelfde behandelingen.

  U kunt in de onderstaande lijst alle tandheelkundige behandelingen terugvinden. Tarieven met een * zijn exclusief techniek of materiaalkosten, deze kosten staan in het document onder de tabel vermeld. Voor behandelingen boven de €150,- ontvangt u altijd een begroting.
  Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  prestatieOmschrijvingtechniekUw prijs
  (IV) Verdoving (A)
  A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 16,62
  A15Oppervlakte verdoving€ 8,64
  (I) Consultatie en diagnostiek (C)
  C001Consult ten behoeve van een intake€ 50,54
  C002Consult voor een periodieke controle€ 25,27
  C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 25,27
  C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 25,27
  C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 119,69
  C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 119,69
  C013Studiemodellen*€ 33,25
  C014Pocketregistratie€ 39,90
  C015Parodontiumregistratie€ 79,79
  C020Mondzorg aan huis€ 19,95
  C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€ 27,93
  (XVII) Diversen ()
  C90Niet nagekomen afspraak vanaf€ 10,00
  (VII) Wortelkanaalbehandelingen (E)
  E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 46,55
  E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 36,57
  E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 54,31
  E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 119,69
  E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 172,89
  E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 226,08
  E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 279,28
  E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 19,95
  E31Snij-/ hoektand€ 132,99
  E32Premolaar€ 186,18
  E33Molaar€ 239,38
  E34Aanbrengen retrograde vulling*€ 26,60
  E36Het trekken van een element met re-implantatie*€ 93,09
  E37Kijkoperatie€ 79,79
  E40Directe pulpa-overkapping€ 33,25
  E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 13,30
  E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval*€ 26,60
  E44Verwijderen spalk, per element€ 6,65
  E45Aanbrengen rubberdam€ 13,30
  E51Verwijderen van kroon of brug€ 39,90
  E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 33,25
  E53Verwijderen van wortelstift€ 46,55
  E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 33,25
  E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 33,25
  E56Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel*€ 46,55
  E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 33,25
  E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel*€ 53,20
  E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 93,09
  E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 59,84
  E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal*€ 49,87
  E64Afsluiting van open wortelpunt€ 53,20
  E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 53,20
  E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 66,49
  E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 33,25
  E85Elektronische lengtebepaling€ 16,62
  E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 89,77
  E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 66,49
  E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 66,49
  E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 53,20
  E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 19,95
  E97Uitwendig bleken per kaak*€ 83,12
  (XVI) Orthodontische zorg (F)
  F121AEerste consult€ 25,27
  F122AHerhaalconsult€ 25,27
  F123AControlebezoek€ 15,91
  F124ASecond opinion€ 119,67
  F125AMaken gebitsmodellen*€ 19,47
  F126ABeoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€ 70,30
  F127AMultidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten))€ 157,57
  F130AUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder€ 119,69
  F131AVervaardigen van een diagnostische setup*€ 54,62
  F132AMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€ 19,47
  F133ABeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 70,30
  F151AIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm)€ 18,62
  F152AOcclusale opbeet röntgenfoto€ 18,62
  F155AVervaardiging orthopantomogram€ 34,20
  F156ABeoordeling orthopantomogram€ 20,04
  F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 21,42
  F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 59,80
  F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 21,42
  F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 59,80
  F161AMeerdimensionale kaakfoto€ 159,59
  F162ABeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 66,49
  F471APlaatsen beugel categorie 7*€ 630,31
  F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 109,39
  F517ABeugelconsult per maand categorie 7€ 47,50
  F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)€ 33,25
  F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 38,00
  F716AMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€ 29,92
  F721ATrekken tand of kies€ 49,87
  F722ATrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 37,245
  F723APlaatsen micro-implantaat (voor beugel)*€ 94,10
  F724APreventieve voorlichting en/of instructie€ 14,91
  F811AReparatie of vervanging van beugel*€ 33,01
  F812AHerstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak*€ 43,51
  F813APlaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak*€ 43,51
  F814APlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak*€ 43,51
  F815AVerwijderen spalk, per element€ 6,65
  F900AInformatieverstrekking, per vijf minuten€ 14,06
  F901AOnderlinge dienstverlening€ 0,00
  F911AInkopen op uitkomst orthodontie€ 2701,68
  (XIV) Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
  G013Gebruik tandartspraktijkruimte€ 72,44
  (IX) Behandelingen kauwstelsel (G)
  G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 35,91
  G10Niet-standaard beetregistratie€ 99,74
  G11Scharnierasbepaling€ 99,74
  G12Centrale relatiebepaling€ 93,09
  G13Protrale/laterale bepalingen€ 66,49
  G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 598,45
  G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 33,25
  G16Therapeutische positiebepaling€ 33,25
  G20Beetregistratie intra-oraal€ 66,49
  G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 119,69
  G22Verlengd onderzoek OPD€ 239,38
  G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 106,39
  G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding*€ 66,49
  G41Consult OPD-therapie A (niet complex)€ 69,82
  G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 134,32
  G44Therapeutische injectie*€ 73,14
  G46Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)*€ 53,20
  G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 79,79
  G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 132,99
  G62Stabilisatieopbeetplaat*€ 179,53
  G65Indirect planmatig inslijpen*€ 365,72
  G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk*€ 53,20
  G69Beetbeschermingsplaat*€ 73,14
  G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)*€ 332,47
  G72Controlebezoek MRA€ 33,25
  G73Reparatie MRA met afdruk*€ 53,20
  G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur*89,77
  G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 66,49
  (X) Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
  H11Trekken tand of kies€ 49,87
  H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 37,24
  H21Kosten hechtmateriaal€ 6,87
  H26Hechten weke delen€ 73,14
  H33Hemisectie van een molaar€ 79,79
  H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 79,79
  H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 59,84
  H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 39,90
  H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 79,79
  H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 106,39
  H44Primaire antrumsluiting€ 73,14
  H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 66,49
  H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 19,95
  H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 93,09
  H60Marsupialisatie€ 93,09
  H65Primaire sluiting€ 179,53
  H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 93,09
  H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 179,53
  H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 126,34
  H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 212,78
  H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 66,49
  (XIII) Implantaten (J)
  J01Initieel onderzoek implantologie€ 73,71
  J02Verlengd onderzoek implantologie*€ 105,35
  J03Proefopstelling*€ 142,22
  J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 51,03
  J06Vrijleggen foramen mentale€ 31,61
  J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik€ 0,00
  J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond*€ 21,07
  J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft*€ 252,84
  J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting*€ 158,03
  J11Prepareren donorplaats€ 142,22
  J12Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak*€ 152,76
  J15Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant*€ 96,39
  J17Aanvullende ophoging bodem bijholte*€ 136,96
  J18Ophoging bodem bijholte orthograad*€ 63,21
  J19Toeslag esthetische zone€ 76,54
  J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 259,68
  J23Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)*€ 79,01
  J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 173,83
  J27Vervangen eerste implantaat€ 240,73
  J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 107,16
  J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)*€ 37,40
  J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 110,62
  J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef*€ 121,15
  J33Kosten implantaat€ 366,12
  J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,54
  J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,76
  J36Verwijderen implantaat€ 34,77
  J37Vervangen volgend implantaat€ 99,56
  J39Uitvoeren autotransplantaat€ 183,84
  J41Plaatsen elke volgende drukknop*€ 36,87
  J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak*€ 215,97
  J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak*€ 68,48
  J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon*€ 28,59
  J45Plaatsen eerste drukknop*€ 126,42
  J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit*€ 542,55
  J51Onder-klikgebit*€ 352,92
  J52Boven-klikgebit*€ 352,92
  J53Omvorming klikgebit*€ 105,35
  J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten*€ 136,96
  J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten*€ 158,03
  J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten*€ 184,36
  J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 89,55
  J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 115,89
  J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 142,22
  J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 57,94
  J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 94,82
  J70Opvullen zonder staafdemontage*€ 147,49
  J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten*€ 184,36
  J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten*€ 210,70
  J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten*€ 237,04
  J74Reparatie zonder staafdemontage*€ 57,94
  J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten*€ 110,62
  J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten*€ 136,96
  J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten*€ 163,29
  J78Verwijderen en vervangen drukknop*€ 26,34
  J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 536,23
  J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 118,52
  J87Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat*€ 294,83
  J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 183,84
  J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€ 199,68
  J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 103,44
  (XVII) Diversen ()
  JTV001Instellingstoeslag€ 0,00
  JTV010Toeslag haal- en/of brengservice€ 0,00
  (III) Preventieve mondzorg (M)
  M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 14,91
  M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 14,91
  M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 14,91
  M05Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 29,92
  M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,65
  M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek*€ 19,95
  M40Fluoridebehandeling€ 16,62
  M61Mondbeschermer*€ 29,92
  M80Behandeling van witte vlekken, eerste element*€ 57,85
  M81Behandeling van witte vlekken, volgend element*€ 31,92
  (XI) Kunstgebitten (P)
  P001Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak*€ 99,74
  P002Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak*€ 199,48
  P003Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak*€ 272,63
  P004Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak*€ 372,37
  P020Volledig kunstgebit bovenkaak*€ 199,48
  P021Volledig kunstgebit onderkaak*€ 265,98
  P022Volledig kunstgebit boven- en onderkaak*€ 432,21
  P023Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak*€ 132,99
  P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 71,81
  P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 33,25
  P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 66,49
  P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 39,90
  P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 89,77
  P045Toeslag immediaat kunstgebit€ 16,62
  P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 53,20
  P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 19,95
  P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 99,74
  P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 66,49
  P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 46,55
  P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 46,55
  P062Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak*€ 93,76
  P063Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak*€ 94,42
  P064Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak*€ 81,79
  P065Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak*€ 85,11
  P066Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak*€ 186,18
  P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 33,25
  P068Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak*€ 19,95
  P069Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak*€ 53,20
  P070Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak*€ 19,95
  P071Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak*€ 53,20
  P072Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak*€ 53,20
  (VIII) Kronen en bruggen (R)
  R08Eénvlaks composiet inlay*€ 79,79
  R09Tweevlaks composiet inlay*€ 152,94
  R10Drievlaks composiet inlay*€ 199,48
  R11Eénvlaksinlay*€ 119,69
  R12Tweevlaksinlay*€ 186,18
  R13Drievlaksinlay*€ 265,98
  R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 33,25
  R24Kroon op natuurlijk element*€ 292,57
  R29Confectiekroon*€ 59,84
  R31Opbouw plastisch materiaal€ 66,49
  R32Gegoten opbouw, indirecte methode*€ 66,49
  R33Gegoten opbouw, directe methode*€ 132,99
  R34Kroon op implantaat*€ 265,98
  R40Eerste brugtussendeel*€ 199,48
  R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel*€ 99,74
  R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 166,24
  R50Metalen fixatiekap met afdruk*€ 33,25
  R55Gipsslot met extra afdruk*€ 33,25
  R60Plakbrug zonder preparatie*€ 132,99
  R61Plakbrug met preparatie*€ 199,48
  R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 46,55
  R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 26,60
  R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 73,14
  R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond*€ 73,14
  R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties*€ 26,60
  R75Opnieuw vastzetten plakbrug*€ 66,49
  R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 33,25
  R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 33,25
  R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie*€ 79,79
  R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie*€ 132,99
  R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies*€ 33,25
  R85Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies*€ 13,30
  R90Gedeeltelijk voltooid werk*€ 0,00
  R91Wortelkap met stift*€ 166,24
  (XII) Tandvleesbehandelingen (T)
  T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 192,83
  T021Grondig reinigen wortel, complex€ 35,91
  T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 26,60
  T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 119,69
  T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 73,14
  T042Consult parodontale nazorg€ 101,07
  T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 134,32
  T044Complex consult parodontale nazorg€ 178,87
  T070Flapoperatie tussen 2 elementen€ 216,11
  T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 332,47
  T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97
  T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49
  T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178,87
  T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 83,12
  T101Tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting€ 116,36
  T102Tandvleescorrectie, per element€ 63,17
  T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 166,24
  T111Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)*€ 398,97
  T112Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element*€ 132,99
  T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 216,11
  T121Kroonverlenging per element€ 216,11
  T122Kroonverlenging per sextant€ 398,97
  T141Tandvleestransplantaat€ 126,34
  T142Recessie bedekking met verplaatste lap*€ 398,97
  T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49
  T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178,87
  T161Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling*€ 46,55
  T162Behandeling tandvleesabces€ 89,77
  T163Toepassing lokaal medicament*€ 71,81
  T164(Draad)Spalk*€ 26,60
  T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 66,49
  (XIV) Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
  U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten*€ 17,47
  U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 15,14
  U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 17,47
  (VI) Vullingen (V)
  V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 79,79
  V30Fissuurlak, eerste element (sealen)€ 29,92
  V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 16,62
  V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,65
  V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 13,30
  V70Parapulpaire stift*€ 13,30
  V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 27,93
  V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 44,55
  V73Drievlaksvulling amalgaam€ 57,85
  V74Meervlaksvulling amalgaam€ 81,12
  V80Wortelkanaalstift*€ 23,27
  V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 41,23
  V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 57,85
  V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 71,15
  V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 94,42
  V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element*€ 9,97
  V91Eénvlaksvulling composiet€ 53,20
  V92Tweevlaksvulling composiet€ 69,82
  V93Drievlaksvulling composiet€ 83,12
  V94Meervlaksvulling composiet€ 106,39
  (II) Maken en/of beoordelen foto’s (X)
  X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 18,62
  X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 13,96
  X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 79,79
  X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 79,79
  X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 29,26
  X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 35,91
  X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 226,08
  X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 66,49
  X34Beoordelen schedelfoto€ 26,60
  (XVII) Diversen ()
  X831Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen*€ 23,05
  (XV) Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
  Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten€ 15,14
  Y02Onderlinge dienstverlening€ 0,00

   

  Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandheelkundig Centrum Kerkelanden is niet aansprakelijk voor fouten in de bovenstaande gegevens.

  Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

  Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij  bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

  Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

  Afspraak maken?

  Via telefoon: 035 – 624 63 28
  Via e-mail: [email protected]

  Meer informatie

  Nieuwe patiënt worden?

  U kunt zich bij ons aanmelden door op de onderstaande knop te klikken

  Meer informatie

  Maak nu

  een afspraak

  Een afspraak maken bij het tandheelkundig centrum Kerkelanden gaat snel en eenvoudig. Klik hieronder op de knop en vul het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Liever even ouderwets contact? Bel ons dan op 035 – 624 63 28

  Contactgegevens

  Kerkelandenlaan 3F
  1216 RN Hilversum
  035 – 624 63 28
  [email protected]

  Bereikbaarheid

  Auto (gratis parkeren)
  Klik hier voor de routebeschrijving

  Openbaar vervoer
  Klik hier voor de routebeschrijving

  Openingstijden

  Wij zijn geopend op maandag en donderdag van 08:00-20:00 en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:00-17:00

  Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:15-12:00 en van 13:00-17:00