Heeft u een spoedgeval?

Wacht niet langer en bel ons direct op:
035 - 624 63 28

Nieuwe patiënt worden?

U kunt zich bij ons aanmelden door op de onderstaande knop te klikken

Meer informatie

Openingstijden

Maandag van 08:00-20:00
Dinsdag van 08:00-17:00
Woensdag van 08:00-17:00
Donderdag van 08:00-20:00
Vrijdag van 08:00-17:00

Uw eerste

afspraak

Wat gebeurt er tijdens uw eerste afspraak?

Tijdens uw eerste afspraak zal de tandarts beginnen met het bespreken van de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst en uw
wensen ten aanzien van uw gebit.
Vervolgens zal de tandarts een periodieke controle uitvoeren om de gezondheid van uw gebit te inventariseren.
Afhankelijk van het dossier van uw vorige tandarts, worden er eventueel foto’s van uw gebit gemaakt.
Tot slot wordt er samen een persoonlijk behandelplan opgesteld en indien nodig een vervolgafspraak gemaakt.
Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Checklist

Voor uw eerste afspraak, vragen we uw aandacht voor het volgende:

  • Neem uw legitimatiebewijs mee;
  • Neem gegevens over uw gebit van uw vorige tandarts mee.
  • Neem een actueel medicatieoverzicht mee.
    Deze kunt u kosteloos bij uw eigen apotheek opvragen;
  • Na binnenkomst krijgt u een gezondheidsvragenlijst met het verzoek om deze in te vullen.
    Deze kunt u ook hier uitprinten, thuis invullen en meenemen bij uw eerste afspraak .

Kosten van uw eerste afspraak

De volgende codes kunnen bij uw eerste afspraak in rekening gebracht worden

Consultatie en diagnostiek (C)  
a. Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€ 22,16
C13Probleemgericht consult€ 22,16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak€ 58,31
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis€ 17,49
C85 Weekendbehandeling€ 22,16
C86Avondbehandeling€ 22,16
C87Nachtbehandeling € 22,16
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Kleine röntgenfoto€ 16,33
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,24
X21Kaakoverzichtsfoto€ 69,97
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 69,97
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 25,66
X24Schedelfoto€ 31,49
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 198,24
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 58,31
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,07
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,07
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 26,24
M32** Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek€ 17,49
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83
M40 Fluoridebehandeling€ 14,58
M61 * Mondbeschermer€ 26,24
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 50,73
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 27,99
IV Verdoving (A)
A15Oppervlakte verdoving€ 7,58
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 14,58
VI Vullingen (V)
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 36,15
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 50,73
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 82,80
V91Eénvlaksvulling composiet€ 46,65
V92Tweevlaksvulling composiet€ 61,22
V93Drievlaksvulling composiet€ 72,88
V94Meervlaksvulling composiet€ 93,29
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 69,97
V30Fissuurlak, eerste element€ 26,24
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14,58
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen.€ 5,83
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,66
V70 *Parapulpaire stift€ 11,66
V80 *Wortelkanaalstift€ 20,41
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,75
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,16
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40,82
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 32,07
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 47,90
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 104,95
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 151,60
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 198,24
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 244,89
E85Elektronische lengtebepaling€ 14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 17,49
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 46,65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,98
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 29,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,82
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 29,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 29,15
E56 *Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 40,82
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 29,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material€ 43,73
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 46,65
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 58,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 29,15
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 46,63
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,49
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 72,88
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 29,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 23,32
E44 Verwijderen spalk, per element€ 5,83
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,66
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 116,61
E32Premolaar€ 163,26
E33Molaar€ 209,91
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 23,32
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 81,63
E37Kijkoperatie€ 69,97
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 58,31
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *Eenvlaks composiet inlay€ 69,97
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 134,11
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 174,92
R11 *Eenvlaksinlay€ 104,95
R12 *Tweevlaksinlay€ 163,26
R13 *Drievlaksinlay€ 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 29,15
R24 *Kroon€ 256,55
R34 *Kroon op implantaat€ 233,23
R29 *Confectiekroon€ 52,48
R31Opbouw plastisch materiaal€ 58,31
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 58,31
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 116,61
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 174,92
R45 *Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 87,46
R46 *Brugverankering, per anker€ 58,28
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 145,77
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 29,15
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 29,15
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 116,61
R61 *Plakbrug met preparatie€ 174,92
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 23,32
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 64,14
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 23,32
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 58,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 29,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 69,97
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 116,61
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Temporaire, eerste voorziening€ 29,15
R85 *Temporaire, volgende voorziening€ 11,66
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 104,95
G22Verlengd onderzoek OPD€ 209,91
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 93,29
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G1Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 61,22
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€ 157,43
G68 *Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk€ 46,65
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 69,97
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 117,78
G44 *Therapeutische injectie€ 64,14
G46 *Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)€ 46,65
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 116,61
b. Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 87,46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11Scharnierasbepaling€ 87,46
G12Centrale relatiebepaling€ 81,63
G13Protrale/laterale bepalingen€ 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 524,77
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 29,15
G16Therapeutische positiebepaling€ 29,15
G20Beetregistratie intra-oraal€ 58,31
Diversen
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 29,15
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 320,69
G69 *Beetbeschermingsplaat€ 64,14
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 58,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 291,54
G72Controlebezoek MRA€ 29,15
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 46,65
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 43,73
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,65
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,06
H26Hechten weke delen€ 64,14
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 58,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17,49
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 58,31
H33Hemisectie van een molaar€ 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 69,97
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 93,29
H44 Primaire antrumsluiting€ 64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 81,60
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie € 81,63
H65Primaire sluiting€ 157,43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 81,63
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 186,58
XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 34,98
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 58,31
P10 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 87,46
P15 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 17,49
P34 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 239,06
P35 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 326,56
P31 *Wortelkap met stift€ 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 58,31
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 14,58
P45 *Noodkunstgebit€ 116,61
a. Volledig kunstgebit
P21 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 174,92
P25 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 233,23
P30 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 29,15
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 64,14
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 34,98
P27Reoccluderen€ 58,31
P28Naregistratie en remounten€ 58,31
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 64,14
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 87,46
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 29,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 29,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 34,98
Overige
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak               € 40,82
P01 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder€ 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 46,65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 46,65
P79 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 46,65
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex€ 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard€ 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 90,38
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 46,65
T41Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42Consult parodontale nazorg€ 88,63
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg€ 156,85
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 154,51
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 169,09
Parodontale chirurgie
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 189,50
T71lapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 291,54
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)€ 349,84
T73Directe postoperatieve zorg, kort€ 58,31
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 151,60
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 72,88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80Tandvleestransplantaat€ 125,36
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 102,04
T82Tandvleescorrectie, per element€ 55,39
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 145,77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87Kroonverlenging per element€ 186,50
T88Kroonverlenging per sextant€ 349,84
Directe postoperatieve zorg
T89Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 156,85
Diversen
T91Pocketregistratie€ 34,98
T92Parodontiumregistratie€ 69,97
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 40,82
T94Behandeling tandvleesabces€ 78,71
T57 *Toepassing lokaal medicament€ 62,97
T95 *(Draad)Spalk€ 23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse€ 58,31
XIII Implantaten (J)
J97Overheadkosten implantaten€ 176,13
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 99,68
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 64,67
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 99,49
J03 *Proefopstelling€ 134,31
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 238,77
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 144,26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 69,64
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 29,85
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 84,57
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 129,34
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 59,69
J19Toeslag esthetische zone€ 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 94,02
J23 *Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74,62
J29 *Plaatsen volgende Healing Abutment€ 35,32
J26 Moeizaam verwijderen implantaat€ 164,16
J36Verwijderen implantaat€ 32,83
J27Vervangen eerste implantaat€ 227,33
J37Vervangen volgend implantaat€ 94,02
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 298,47
d. Diversen
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 104,46
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 114,41
J33Kosten implantaat€ 319,50
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting € 9,95
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 23,32
J87 *Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 23,32
e. Mesostructuur
J45 *Plaatsen eerste drukknop€ 119,39
J41 *Elke volgende magneet, drukknop€ 34,82
J42 *Staaf tussen twee implantaten€ 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 24,87
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Boven- en onder klikgebit€ 512,37
J51 *Onder-klikgebit€ 333,29
J52 *Boven-klikgebit€ 333,29
J53 *Omvorming klikgebit€ 99,49
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 134,31
g. Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 54,72
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 89,54
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage€ 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage€ 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 154,21
J78 *Verwijderen én vervangen drukknop€ 24,87
J79 *Verwijderen én vervangen steg€ 45,47
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 506,40
XIV Uurtarieven (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 15,32
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 15,32

Afspraak maken?

Via telefoon: 035 – 624 63 28
Via e-mail: [email protected]

Meer informatie

Nieuwe patiënt worden?

U kunt zich bij ons aanmelden door op de onderstaande knop te klikken

Meer informatie

Maak nu

een afspraak

Een afspraak maken bij het tandheelkundig centrum Kerkelanden gaat snel en eenvoudig. Klik hieronder op de knop en vul het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Liever even ouderwets contact? Bel ons dan op 035 – 624 63 28

Contactgegevens

Kerkelandenlaan 3F
1216 RN Hilversum
035 – 624 63 28
[email protected]

Bereikbaarheid

Auto (gratis parkeren)
Klik hier voor de routebeschrijving

Openbaar vervoer
Klik hier voor de routebeschrijving

Openingstijden

Wij zijn geopend op maandag en donderdag van 08:00-20:00 en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:00-17:00

Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:15-12:00 en van 13:00-17:00